Aviteq
Verkoop binnendienst

Verkoop buitendienst

Bedrijfsgegevens

Downloads

Andere talen

AViTEQ weblog

Triltechniek nieuws

Leverings- voorwaarden


Trilmotoren | onbalansmotoren

Trilmotoren zijn geschikt als aandrijving voor trilgoten, trilbuizen, trilzeven, triltafels, triltorens of ontwaterings- apparaten. Trilmotoren als klopper voor silo's, bunkers, uitklop- roosters, valpijpen, glijbanen, filters en vulinstallaties zorgen ze voor een ongehinderde materiaalstroom.

Of het nu bij het ontwateren van grind is, bij het klasseren, ontstoffen of zeven, bij het transporteren van grote volumestromen of bij speciale opgaven in de procestechniek zoals beton verdichten, doseren en materiaal losmaken, overal doen AViTEQ  trilmotoren betrouwbaar hun werk. Maak gebruik van onze jarenlange ervaring in de triltransporttechniek in alle branches.
 AViTEQ kan ook RVS trilmotoren leveren, mede 12 en 24 Volt uitvoeringen.

Voordelen van AViTEQ trilmotoren:

- Bedrijfszeker in continubedrijf
- Hoge transportcapaciteit bij compacte afmetingen
- Efficiënt
- Leverbaar met RVS beschermkappen 
- Konformiteit met alle EG-richtlijnen, die op de aandrijvingen van toepassing zijn.
- Ook leverbaar voor ruimten met explosiegevaar (Ex), voor 60-Hz-netten
  afwijkende netspanningen

AViTEQ doorsnede trilmotor onbalansmotor


Opbouw en werking:

De trilmotor is een asynchrone draaistroommotor, waarbij aan beide aseinden excentrische gewichten zijn aangebracht, zogenaamde onbalans-, of vlieggewichten. Als de as roteert worden excentrische (centripetale) krachten opgewekt. De grootte van deze krachten kan worden veranderd door de gewichten te verstellen, bij uitgeschakelde motor. De krachten die de motor opwekt, brengen het transportgedeelte (goot, tafel, vorm) en het transportgoed in trilling.

De grootte van de opgewekte centripetale kracht, de trilfrequentie en de massa van de inrichting waaraan de onbalansmotoren worden vastgeschroefd, bepalen de grootte van de trilbreedte (dubbele amplitude).

Trilmotor geheel van RVS
De bovenstaande trilmotor is volledig van RVS

De door de motor op het transportgedeelte uitgeoefende krachtenkunnen het beste worden berekend uit de waarde van de versnelling die bij een bepaalde aandrijffrequentie en trilbreedte.

In onze brochure (zie downloads) vindt u de trilbreedte van alle AViTEQ trilmotoren in relatie tot het nuttig gewicht. Op die manier komt u snel tot de meest  geschikte aandrijving. De trilbreedte bepaalt de maximale 
hoogte van de microworp en daarmee de theoretisch mogelijke transportsnelheid. De werkelijke opbrengst wordt voornamelijk beïnvloeddoor de 'transportdoorsnede', de stortdichtheid en de transportgewilligheid (transporteerbaarheid) van het stortgoed.

Trilmotoren type UV gemonteerd op ontwateringstrilzeef type VSW

Met arbeidsmomenten van 0,1 kgcm tot 2.763 kgcm en excentrische krachten tot 119 kN kunnen AViTEQ-onbalansmotoren   apparaten van meer dan 11.000 kg eigengewicht bewegen.De genoemde gewichtsbereiken gelden voor apparatuur die met twee motoren wordt aangedreven.
 
In de praktijk wordt de trilbreedte Sn aan de bovenkant begrensd door de versnelling die het gebruiksapparaat kan verdragen (levensduur) en aan de onderkant door de versnelling, waarbij het product stilstaat.

Positie van de motoren: Met onbalansmotoren kunnen afhankelijk van de positie; elliptische, cirkelvormige of rechtlijnige trilbewegingen van het transportgedeelte worden opgewekt. 

 - Synchroon tegen elkaar in draaiend dubbele aandrijvingen, wekken een lineaire
   trilbeweging op; bijv. bij triltransportgoten of  -buizen. 

 - Enkele aandrijvingen, die in het zwaartepunt zijn geplaatst, wekken een
   cirkelvormige trilbeweging op; bijv. bij zeven. 

  - Enkele aandrijvingen, die buiten het zwaartepunt zijn geplaatst, wekken een
    elliptische trilbeweging op; bijv. voor het kloppen van  bunkers.

UV instelling onbalansgewichten 80 procent
De instelling van de bovenstaande trilmotor is 80%

De motoren moet worden gemonteerd op een vormstijf aandrijfgedeelte, omdat er anders kans op scheuren bestaat en/of de motoren zichzelf niet kunnen synchroniseren. Zelfs het kortstondig laten lopen met verkeerde draairichting kan al grote schade aan het transportgedeelte opleveren.
Bij grote lange transportapparaten wordt dwarstrilbewaking toegepast. Hiermee wordt ook een onjuiste draairichting gedetecteerd. Een trilapparaat is correct gebouwd, als een hoge mate van stijfheid wordt bereikt bij een laag gewicht. Verstijving door het toepassen van ribben, op de juiste posities, zijn een laag gewicht en hoge stijfheid geen tegenstrijdige eisen.

We move you forward...
in de handling van stort- en bulkgoed van...

500 gram/uur tot 2000 ton/uur.