Aviteq
Verkoop binnendienst

Verkoop buitendienst

Bedrijfsgegevens

Downloads

Andere talen

AViTEQ weblog

Triltechniek nieuws

Leverings- voorwaarden


Trilmagneten | magneetvibratoren

Magneetvibratoren zijn zeer geschikt voor het aandrijven van triltransportgoten en -buizen, trilzeven, ontwateringsapparaten, spiraaltransporteurs en triltafels.
Als klopper voor silo's, bunkers, uitkloproosters, valpijpen, glijbanen, filters en vulinstallaties zorgen ze voor een ongehinderde produktstroom.

Bij het uittrekken uit bunkers, bij het ontwateren, klasseren of beschermzeven, bij het transporteren van grote volumestromen, bij speciale opgaven in de procestechniek, zoals bijv. verdichten, doseren, toedienen, koelen, verwarmen en drogen, overal doen AViTEQ magneetvibratoren betrouwbaar hun werk.

Maak gebruik van onze jarenlange ervaring in de triltransporttechniek in alle branches.


AViTEQ type MV magneetvibrator trilmagneet

Voordelen trilmagneten:

- Bedrijfszeker in continubedrijf
- Hoge transportcapaciteit bij compacte
- Vrij van slijtage, zonder roterende delen
- Efficiënt, zeer laag stroomverbruik   
- Conformiteit met alle EG-richtlijnen, die op de aandrijvingen van toepassing zijn.
- Ook leverbaar voor ruimten met explosiegevaar (Ex), voor 60-Hz-netten en
  afwijkende netspanningen.


De foto boven toont een doorsnede van een MV trilmagneet:

1. De "Arbeitsmasse" van de trilmagneet.
2. De elektromagnetische spoel.
3. Het anker.
4. De bladvereren.
5. De compensatiegewichten.

Opbouw en werking:

Magneetvibratoren zijn massa - veer - systemen, die gebruik maken van de afstand tot het resonantiepunt van het  hele trilsysteem (aandrijving met transportgedeelte). De aandrijving bevat de elementen voor het opwekken van de trilling, zijnde de elektromagneet en het bladveerpakket. De trillingen die aan de aandrijfzijde door een elektrische stroom wordt opgewekt, worden direct op het transportgedeelte (bijv. zeef, goot of buis) overgebracht.

Het transportgedeelte wordt in een gerichte lineaire trilbeweging gebracht. De trillingsrichting staat daarbij altijd onder een bepaalde hoek ten opzichte van het transportgedeelte. De 'trilbreedte' komt hierbij overeen met de dubbele amplitude van het gehele systeem. Magneetvibratoren kunnen via de aangelegde spanning traploos worden geregeld.

Ze leveren meteen de volle transportopbrengst, storende aan- en uitloop- verschijnselen zoals bij onbalansmotoren, doen zich hierbij niet voor. Dit is speciaal van belang bij het doseren of toedienen, of in procestechnische toepassingen.

Magneetvibratoren maken het mogelijk, de productstroom in bedrijf traploos te regelen. Ze leveren direct na het  inschakelen de volle capaciteit. Het uitschakelen gebeurt in een fractie van een seconde en met het uitschakelen komt ook de productstroom direct tot stilstand. Keuze van de aandrijving:

De grootte van de ingeleide kracht, de trilfrequentie en de massa van de inrichting waaraan de magneetvibrator wordt vastgeschroefd, bepalen de grootte van de trilbreedte (dubbele amplitude). De trilbreedte bepaalt de maximale hoogte van de microworp en daarmee de theoretisch mogelijke transportsnelheid.

De werkelijke opbrengst wordt voornamelijk beïnvloed door de 'transportdoorsnede', de stortdichtheid en de transportgewilligheid (transporteerbaarheid) van het stortgoed. In onze brochure vindt u de trilbreedte van alle AViTEQ - magneetvibratoren in relatie tot het nuttig gewicht. Op die manier komt u snel tot de meest geschikte aandrijving.

In de praktijk wordt de trilbreedte Sn aan de bovenkant begrensd door de versnelling die het transportgedeelte kan verdragen (levensduur) en aan de onderkant door de versnelling, waarbij het product stilstaat.

Met trilbreedten van 0,2 tot 4mm en trilfrequenties van 100, 50, 33 en 25Hz (aan een 50Hz-net), of 120,60 en 30Hz (aan een 60Hz-net) kunnen AViTEQ - magneetvibratoren apparaten tot 1.800 kg eigengewicht bewegen. AViTEQ -

magneetvibratoren zijn in standaarduitvoering voor netspanningen van 230 of 400V bij 50Hz of 60Hz leverbaar. Speciale modellen voor andere spanningen of netfrequenties bieden wij u bij behoefte graag aan.

Toebehoren:

Onze magneetvibratoren worden via verschillende standaard aansluitapparaten, afhankelijk van de gewenste functie, aangesloten aan het wisselstroomnet. Zo'n aansluitapparaat is noodzakelijk om het trilapparaat met de bedoelde trilfrequentie te laten werken en ook om de trilbreedte - en daarmee detransportopbrengst - traploos te kunnen regelen.

Aansluitapparatuur met spanningscompensatie corrigeert variatiesin de netspanning en houdt zo de productstroom binnen brede grenzen constant.
Analoge aansluitapparaten worden samen met een additionele trilbreedte opnemer toegepast als trilbreedte regeling, om de werking van het complete systeem te controleren. De aanwezige trilbreedte kan ook analoog of digitaal worden afgebeeld.

Door digitale aansluitapparaten
kunnen triltransportapparaten met magneetvibrator worden opgenomen in bedrijf  brede automatiseringsconcepten.

Het omvangrijke programmeren van instelwaarden en installatiespecifieke parameters kan vanuit de centrale procesleiding gebeuren. Het toepassen van extra sensoren maakt ook de toevoeging van diagnose- en onderhoudsfuncties mogelijk.

We move you forward...
in de handling van stort- en bulkgoed van...

500 gram/uur tot 2000 ton/uur.