Aviteq
Verkoop binnendienst

Verkoop buitendienst

Bedrijfsgegevens

Downloads

Andere talen

AViTEQ weblog

Triltechniek nieuws

Leverings- voorwaarden


Compacte triltransporteurs | trilgootjes

Compacte triltransportapparaten van AViTEQ worden daar  toegepast, waar fijnkorrelige stortgoederen uit voorraadtrechters moeten worden uitgetrokken, getransporteerd,  gedoseerd, aan- of toegevoerd. AViTEQ  produceert deze apparaten en aan- drijvingen al ruim 50 jaar trendbepalend in Europa.

Ze worden in diverse takken van de industrie toegepast. Bijvoorbeeld in de chemische en de kunststofindustrie, de veevoederindustrie,voedings- en genotmiddelenindustrie, suikerfabrieken,  papier- industrie, grondstoffenindustrie, raffinaderijen en gieterijen.

Voordelen van de kleine triltransportapparaten van AViTEQ:
- Hoge transportcapaciteit bij compacte afmetingen
- Bedrijfszeker in continubedrijf
- Afgestemd twee massa - trilsysteem
- Geen invloed op de transportsnelheid bij verschillende belading van het
  transportgedeelte (goot, buis of rail).
- Aandrijving onderhoudsvrij.
- Conformiteit met alle EG-richtlijnen die betrekking hebben op de aandrijvingen.
- Ook ATEX (94/9/EG) uitvoeringen leverbaar, voor ruimten met explosiegevaar
  en voor 60 Hz-netten en afwijkende netspanningen.

AViTEQ compacte trilgoot type KF6 met trechter

Opbouw en werking

Kleine triltransportapparaten zijn twee massa - trilsystemen die nabij het resonantiepunt zijn afgestemd. Het aandrijfgedeelte bevat de elementen voor het opwekken van  de trilling. Dit zijn de elektromagneet en de bladveerpakketten. De trilbreedte (dubbele amplitude) bepaalt de maximale hoogte van de microworp en daarmee de theoretisch mogelijke transportsnelheid.

De werkelijke opbrengst wordt bij het transport van stortgoed voornamelijk beïnvloed door de 'transportdoorsnede', de stortdichtheid en de transportgewilligheid
(transporteerbaarheid) van het stortgoed.

De kleine transportaandrijving is gemakkelijk demonteerbaar met het gebruiksgedeelte (goot, buis of rail) verbonden. Een optimale dimensionering en afstemming van het trilsysteem zorgen voor een gelijkmatig, van de belading onafhankelijk transport. De kleine transportaandrijving is opgesteld op rubber buffers, hierdoor worden nauwelijks trillingen op de omgeving overgebracht. Selectie van de aandrijving:


Doorsnede van een AViTEQ KF trilmagneet / magneettriller

De foto boven toont een doorsnede van een KF trilmagneet:

1. Onderzijde welke het tegengewicht vormt voor de bovenplaat plus trilgoot of
    trilbuis.
2. Bovenzijde waarop de trilgoot of trilbuis gemonteerd wordt.
3. Elektromagnetische spoel.
4. Anker
5. Kunststof bladveren.
6. Rubberen trillingsdempers.


Bij het selecteren van de aandrijving moet er worden gelet op het gewicht van het transportgedeelte: het 'nuttig gewicht'. De massa van het stortgoed zelf is bij een
afgestemde kleine triltransporteur van AViTEQ verwaarloosbaar! Wijkt het 'nuttig gewicht' af van de seriematige afstemming (zie tabel met "nuttig gewicht "), dan dient dat bij de bestelling te worden vermeld. Als alternatief kan ook het gebruiks- gedeelte ter beschikking  worden gesteld voor afstemming in de fabriek. Het maximaal toelaatbare 'nuttig gewicht' mag niet overschreden worden.

Gezien vanuit de toepassingsgebieden kent het leveringsprogramma 4 groepen:

1. Deze groep (type KR-2; KF 1; KF 6; KF 12) is speciaal geschikt voor het    
    uittrekken en transporteren van stortgoed. Bijvoorbeeld voor het toevoeren van
    componenten aan een menginstallatie. Daartoe wordt de compacte aandrijving
    uitgerust met een goot, buis of zeef.
2. De types eKF 1, eKF 6 en eKF 12 zijn volgens de ATEX (94/9/EG) -normering
    leverbaar en dus inzetbaar in explosiegevaarlijke omgevingen.
3. Deze groep (type KF 0,3; KF 0,5; KF 0,7; KF 0,9) dient hoofdzakelijk als
    aandrijving van rails voor het transport van geordende onderdelen.
    Bijvoorbeeld als transport- of buffertraject tussen een trilkom, respectievelijk
    machine. In dit geval wordt op de kleine transportaandrijving een rail bevestigd,
    die precies is aangepast aan de vorm van de te transporteren onderdelen.
4. Een variant van de groep KF 0,3 tot KF 0,9 is de "CR"-uitvoering bijvoorbeeld
    voor toepassing in de levensmiddelen- of de farmaceutische industrie.
    Deze aandrijvingen bevatten geen gelakte delen. Ze zijn eenvoudig te reinigen,
    bestand tegen UV - licht, alcohol en formaline en geschikt voor een steriele
    omgeving.

Deze aandrijvingen worden eveneens uitgerust met een goot of buis voor het transporteren van stortgoed.
   
Tips voor het toepassen van "zelfbouw"goten:
- Bij de constructie moet worden gelet op: Dat het transportapparaat buig- en
   torsiestijf is.
- Bij grotere plaatvlakken, geringe plaatdiktes en lage zijwanden (in het geval van een
  goot) dat de randen worden omgezet en er verstijvingen worden aangebracht

Toebehoren:

Voor verschillende kleine transportapparaten is een passende standaard RVS voorraadtrechter leverbaar. Het volume (9/25/50 liter) en de diameter van de uitloopkraag (43/90/159 mm) passen bij de breedte van de betreffende standaard goot. Door hoogteverstelling an de trechter kan de laagdikte en daarmee de opbrengst bij gelijkblijvende transportsnelheid eenvoudig worden gevarieerd.

Voor alle aandrijvingen is een bijpassend Vibtronic-S-regelapparaat nodig. Hiermee kan de trilbreedte en daarmee de opbrengst traploos van nagenoeg 0 tot 100% worden ingesteld. Bij de kastuitvoering is de instelknop en de aan/uitschakelaar aan de voorzijde ingebouwd, bij de inbouw uitvoering wordt een potentiometer los meegeleverd.

AViTEQ compacte trilgoot type ATEX KF12 AViTEQ

Indien de kleine triltransportapparaten worden toegepast in ruimten met explosiegevaar, gelden er speciale voorschriften voor het regelapparaat met varistoreenheid en motorbeveiligingschakelaar. In Duitsland zijn deze door het PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt ) vastgelegd. Hierbij moet het complete aansluit- en regelapparaat in de veilige ruimte zijn ondergebracht of in een drukvaste behuizing worden geplaatst. Het is echter ook mogelijk, alleen de regelpotentiometer en de aan/uitschakelaar in een drukvaste behuizing te plaatsen en het regelapparaat zelf in de veilige ruimte te installeren.
 


We move you forward...
in de handling van stort- en bulkgoed van...

500 gram/uur tot 2000 ton/uur.